Jak vysušit vlhké zdivo (text se průběžně aktualizuje).

Elektroosmóza

0 - Hodnocení
Kód produktu:HCP
Značka: Naše vlastní produkty
Cena bez DPH: 0,- Kč
Cena s DPH 0,- Kč
Dostupnost: Na domluvu
Množství:
ks
Dotaz k produktu

(Údaje aktualizovány 13.10.2020) Velkým problémem při budování hudebního centra v Podsedicích byla zemní vlhkost budovy. Dům starý více jak 100 let je postaven na vlhkém podloží a základy sahají do spodní vody. Podřezání a vložení izolace nebylo možné, zdi jsou jednak velmi silné a obsahují i balvany křemene či žuly. První pokusy byly použití odvlhčení a sanačních prostředků. Omítka sice vydržela o něco déle, ale stejně nakonec opadala a přízemí domu bylo pro skladování či studio zcela nepoužitelné. Vše zvlhlo a kdyby se ponechalo, bylo by zničeno. Už to vypadalo, že řešení ani není. Odmítli jsme i vysouseč vzduchu, protože byl celkem drahý a spotřeba 500W v jednom kuse také není zrovna výhodná.

Dnes je ale již dům suchý a elektroosmóza spotřebuje elektřiny nesrovnatelně méně - max. 3-6W. Také celá instalace je oproti podřezávání zdí, odvodňování apod. minimálně pracná. Jednoduše řečeno - princip tkví v tom, že se do drážky ve zdech zavede speciální uhlíkový vodič, ve kterém je plusové napětí. Voda, která dříve stoupala ze země nahoru obrátí směr a vrátí se zpátky dolů.

Vyvinuli jsme vlastní variantu zapojení i materiálu, které je jednoduché, spolehlivé a levnější. V omezeném množství a blízkém okolí je možné tento systém instalovat. Máme také nabídku komponentů a materiálu pro instalaci svépomocí. 

Řekněme si ale nyní podrobněji o podstatě jevu zvaného elektroosmóza a jak ji lze využít.

Za vlhnutí zdí může samozřejmě voda a její vlastnost - vzlínavost. Když ponoříme do nádoby s ní savý materiál, voda ale vystoupá sotva několik centimetrů vzhůru. Samotná vzlínavost by tedy zvlhnutí zdí do výšky až více jak stonásobné nezpůsobila. Za toto může elektrický proud. Země je vlastně obří dynamo. Jak to funguje sice není ještě zcela přesně objasněno, ale je jisté, že za generování proudu může její otáčení a železné jádro. V důsledku toho se na povrchu země nachází minusový elektrický potenciál. Naopak okolní atmosféra se chová jako kladně nabitá. Jak známo, záporně nabité částice se přitahují s kladně nabitými a tak částice solí a všeho ostatního rozpuštěného v podzemní vodě stoupají vzhůru. Tím stoupá i voda. V horní části proniká kapilárami ve zdivu vzlínáním a zespodu se tlačí vlivem pohybu nabitých částic. V místě, kde se záporně a kladně nabitý potenciál vyrovná se vlhkost zastaví. Bohužel je to ale až mnohdy několik metrů od povrchu. Voda ze zdí se sice také vypařuje, ale tím hůře. Voda se odpaří, soli ve zdi zůstávají a další spodní voda přináší opět další. V důsledku hromadění solí se zeď narušuje a poškozuje zejména v místě největšího odpařování, což je omítka. Povrch zdí tedy praská, dělají se mapy a boule a postupně opadá. O výskytu plísní a vlhkost milujícího hmyzu nemluvě. Minusový potenciál země je totiž vyšší, než plusový okolí. Kdybychom ovšem energii do plusového potenciálu přidali, tak se pohyb vody obrátí opačným směrem a bude naopak klesat do zěmě. A právě to je elektroosmóza.

Existuje více systémů, které různé firmy nabízí. Používají se různé vodiče, různé napětí atd. Jsou ale zásadně dva způsoby, jak energii do zdiva dodat. Je to možné buď kontaktně - zavedením plusového napětí přímo do zdí vodičem vedeným v omítce, nebo bezkontaktně - bezdrátovým vysílačem umístěným v přízemí stavby. Ten vysílá do okolí kladně nabité mikrovlnné záření. To je sice nejméně pracné, ale poměrně drahé. Někteří lidé také vysílač nechtějí z důvodu obav o zvýšení elektrosmogu. Dále je elektroosmóza buď pasívní (využívá vzniku napětí instalací 2 vodičů z různých kovů), nebo aktívní (dodávaná energie je ze sítě, ev.z baterie). Pasívní elektroosmóza výhodná není, elektrody se časem spotřebují a elektrochemicky rozloží. Aktívní může probíhat oproti ní téměř neomezeně. Je tu pouze jediný problém. Pokud by se použil obyčejný, např.měděný vodič, v krátké době dojde k jeho zničení. Chemické procesy probíhající při elektrolýze v mokré zdi jsou poměrně složité a zaberou několik stránek textu, ale podstatné je, že vylučují použití běžných drátů. Vzácné kovy, jako zlato, iridium, titan atd. by použitelné byly, ale cena by asi každého odradila. Jako nejvýhodnější materiál se tedy nabízí čistý uhlík. Ten je velice blízký materiálu zdiv a chemicky velmi odolný.

V našem systému používáme provazec z čistého uhlíku o čtvercovém průřezu 3,2 x 3,2 mm (je možné ho zde i objednat). Ten se skládá z mikroskopického tkaniva, na kterém je navázán čistý přírodní uhlík (v současné době se připravuje i využití uhlíkové sítě a tyčí). Provazec se vkládá do drážky ve zdi u podlahy, nebo nad úrovní terénu  ve sklepě. Zajistí se sádrou a důkladně zalije sádrovou omítkou (doporučuje se před instalací celý provazec navíc ponořit do řídké sádrové omítky). Po zapojení proudu se uhlíkový prach částečně vyloučí do omítky a zvýší se tím její vodivost a přenos proudu do okolí. Na povrchu se může objevit zčernání, ale je možné je zakrýt malířskou barvou. Provazec sice ztratí poněkud soudržnost a při vyjmutí ze zdi by se snadno přetrhl, ale uhlíkové šupiny jsou již zafixovány v omítce a tvoří spolehlivý vodič. Pro zlepšení přenosu energie je nutné v odstupu asi 2 metrů vyvrtat do zdi otvor asi na 1/3 tloušťky zdiva a provazec do něho vložit. Osvědčil se tento postup: vyvrtat otvor 6-8 mm, potřebnou délku provazce ponořit do řidší sádry, nebo sádrové omítky, otvor naplnit řídkou sádrou nebo omítkou pomocí pumpy nebo jen trubičkou a provazec hned zasunout. Přebytečná hmota se vytlačí a provazec je dokonale utěsněn. Praktické je také použít tvrdý drát na jehož konci uděláme malý ostrý háček. Zachytíme provazec a spolu s drátem zasuneme. Drát se pak pootočí a vytáhne, případně ponechá v otvoru. Druhý konec se opět jen přiloží k vedení provazce kolem zdí a zajistí sádrou. Měřitelný dosah elektroosmózy je až 8 m (dle použitého napětí), takže stačí vodič vést jen na jedné straně i velmi silných zdí. Podle velikosti objektu volíme vstupní proud v napětí mezi 6 - 22 V (doporučený adaptér je s přepínáním 6/12V, který zde také nabízíme a je vhodný pro většinu instalací). Čím je napětí vyšší, je vyšší i účinnost, ale dochází k většímu namáhání a opotřebení v místech napájení. Zdroj stejnosměrného proudu je zapojen minusovým pólem na stávající uzemnění (doporučuje se mít uzemnění napojené i na vlastní zemnící bod v budově, který se vytvoří zaražením kovové tyče, nebo zakopáním desky do země - zde koroze nehrozí, katoda je naopak opačným procesem chráněna). Plusové napětí je vedeno do zdí. Na vstupu může být pro kontolu ampérmetr, který nejdříve udává vyšší hodnotu (cca 0,5 A) a jak zdivo vysychá a tím méně vede proud, hodnota i spotřeba proudu klesá (asi na 0,2 A). Současně je proud veden přes žárovku, která omezuje vstupní proud a tvoří i pojistku. V začátku vysychání většinou žárovka svítí a postupně hasne. Po vyschnutí (což trvá asi 1-2 roky) je tedy spotřeba proudu velmi malá a provoz zanedbatelný. Společně s uhlíkovým provazcem je veden ještě izolovaný měděný vodič k napájení provazce v bodech vzdálených v průměru 4-5m. (Je možné vést i zemnící vodič v případě, že chceme v napájecích krabicích instalovat voltmetry pro kontrolu, ale to není nutné). Napájecí vodič je výhodné vést v suchém zdivu u stropu nebo v liště nad omítkou, případně jen v kabelových úchytech. Při vedení společně s provazcem vzniká nebezpečí, že i při nepatrném poškození izolace bude časem přerušen. Místa napájení a kontroly jsou vždy umístěná v krabicích nad omítkou a je nutná jejich důkladná izolace. Provazec je napojen na kovový vodič pouze mechanicky. Osvědčilo se pro toto místo použít nerezový materiál. Nejlépe se osvědčil nerezový plech, který lze levně získat např. z odpadu. Ustřhne se proužek, přehne podélně a pak napříč, takže vznikne tyčinka, která se případně upraví do písmene "L". Na ni se přívodní kabel napojí tak, že se vtiskne do záhybu v plechu a zakape voskem. Tyčinka se pak vtlačí do vývrtu u  provazce a zajistí případně kouskem provazce tak, aby byla utěsněna a volný konec směřoval nahoru. Přímý kontakt s provazcem není ani nutný, stačí, když je přívod proudu zaveden do zdiva v těsné blízkosti. Konkrétně místo napojení vypadá tak, že je ve zdi vývrt, provazec vede obloučkem pod jeho spodním okrajem a  je překrytý několika mm sádry. Na připojení lze též použít i rovný plech, který se zasune do vývrtu ve zdi, což je spíše výhodnější, neboť je zde větší styčná plocha pro přenos proudu. Pokud je vyšší vlhkost a dá se předpokládat, že bude docházet k vytékání vody v místě napojení, je výhodné vytvořit ve zdi malý výklenek, nebo šachtu, která vede dolů pod podlahu a kudy voda odteče dolů, nebo se napojení provede nepatrně pod úrovní podlahy. V první fázi se objevuje větší množství vody a dochází k většímu ubývaní materiálu - nerezového plechu, ale koncentrující se vlhkost napomáhá lepšímu kontaktu a přenosu energie. Jak se postupně ale vlhkost snižuje a koncentruje se i množství chemických sloučenin vzniklých rozkladem kovu, stává se roztok nasyceným a další opotřebení se tím výrazně snižuje. Nemá tedy cenu hnědou tekutinu z místa napájení odstraňovat.  Napájecí krabice se umísti asi 20 cm nad podlahu a z ní již vede jen slabý kabel dolů, kde je připojen na nerezový plech. Provazec se navzájem napojuje pouhým přiložením obou částí k sobě a zajištěním řídkou sádrou. V napájecí krabici se vyplatí také ve spodní a horní části vyvrtat větrací otvory na lepší odvod případné vlhkosti. Druhá spodní krabice s napojením proudu do zdi (kterou jsme dříve instalovali) není nutná, pokud to vzhledově neruší, stačí prosté napojení bez ní. Je to i výhodnější u více vlhkých zdí, neboť jak se  pod krabicí koncentruje voda a způsobí její odlepení, někdy i vydutí omítky. Systém je zapojen jako síť, tedy vedení začíná a vrací se do jednoho bodu v místě napájení. Kontrolní krabice slouží pro indikaci funkce . Diody viditelně při činnosti svítí, ampérmetr kontroluje proud vedoucí do zdi a votmetr udává připojené napětí do provazce (pokud jsme je namontovali). To v začátku vysoušení je asi na pětině výstupní hodnoty na zdroji a s postupným snižováním vlhkosti a spotřeby se zvyšuje. V ideálním případě a zcela suché zdi by mělo být stejné jako na zdroji. K tomu ovšem dojít nemůže, malá část energie je k udržení rovnováhy stále třeba.Stejně tak je nejdříve vyšší hodnota proudu na ampérmetru a časem klesá. Po vysušení je vlhkost velmi nízká a téměř odpadá problém s korozí, pokud nedojde k delšímu odpojení proudu. Proud vedoucí do provazce prochází kontrolní diodou průměru 10 mm a případně paralelně zapojeným odporem cca 300-1.000 Ohm, což má kromě indikace provozu i funkci tlumivky. Energie se omezuje na cca 0,5W při zachování napětí a chrání se tím napojení proti poničení korozí. (Hodnotu odporu je nutno vyzkoušet a ideální je, aby dioda svítila a do provazce šla správná energie . Případně se zde napojí trimmer-regulovatelný odpor a hodnota se může upravovat podle změn v průběhu vysoušení. V případě nadměrného opotřebování se odpor naopak může zapojit do série před diodu). Podle dosavadních zkušeností je ideální, když do zdí vchází co nejmenší energie, resp. když vchází o něco větší energie, než vytváří zem. Při nadbytečném množství se kromě rychlejšího opotřebení sníží i přenos elektřiny do zdi - kolem provazce vyschne a sníží se elektrická vodivost. Zeď pak může nedaleko provazce opět vlhnout. Ve většině případů je optimální množství energie právě to, které prochází samotnou diodou a není nutno odpor vůbec instalovat.

Ještě stojí za zmínku zajímavosti při spuštění. Ve zdech může být poměrně hodně vody, jde o stovky až tisíce litrů. U nás se stalo po zapnutí, že voda jaksi "spadla" ze zdí dolů, jak nebyla vytlačována již zespodu. Dokonce se ze zdí vylévala a tvořila kaluže. Byl to ale jen dočasný jev, po dobu asi jednoho měsíce. Opravy zdí byly jednoduché, opravilo se jen to, co přímo nedrželo. Ostatní bylo možné ponechat i zasolené. Kromě vody totiž do země putuje i sůl. Zdivo pohlcuje i vzdušnou vlkost, která jde s usazenými solemi dolů.Tím se postupně odsoluje. Když se systém zcela odpojí od zdroje proudu, tak kontrolní diody napětí (pokud je máme instalované) nadále svítí, jen méně intenzivně a voltmetry vykazují napětí až 2V. To způsubuje právě proud vytvářený zemí, který zapřičinil původní vlhkost. Slabě svítící diody slouží i jako kontrola funkčnosti zapojení, pokud by nesvítily, znamenalo by to přerušení obvodu. Při vstupním napětí 22V udávají voltmetry napětí v rozmezí 6 - 18V a je na všech vyrovnané. Pokud by na některém z nich napětí pokleslo, nebo se zvýšilo,  znamenalo by to buď přerušení příchozího proudu, nebo přerušení napájení provazce. Jsou proto dobré pro kontrolu funkčnosti stejně tak jako ampérmetry, které stále musí udávat určitou hodnotu, pokud jimi probíhá proud do zdí. Pokud ale použijeme jen jednodušší zapojení, pouze plusový vodič přes diodu, nic se neděje. Pro kontrolu stačí jen, že dioda svítí.

 

Systém nepotřebuje po spuštění již přílišnou údržbu, stačí pouze sledovat proces a dbát na pozornost při následných stavebních úpravách, aby nedošlo k poškození. Zvláštní pozornost je třeba věnovat styčným bodům napájení, kde je nutno občas měnit nerezový materiál, nebo opravit připojení kabelu. K problému může dojít také při úderu blesku ve velmi blízkém okolí, kdy se do země dostane silný náboj. To může způsobit spálení diod. Jejich výměna je ale snadná a levná, takže nejde o velký problém.

Kontrolu funkčnosti provádíme kromě občasného sledování kontrolních krabic také jednoduchým měřením, kdy je na navlhčenou zeď přiložena měděná destička s držátkem. Na ní je kontrolní svítivá dioda a lze ji připojit i na  běžný voltmetr. Její druhý kontakt je spojen s uzemněním. Tak je možné na celé stavbě kontrolovat napětí přímo ve zdivu i měřit výšku vlhkosti. Ve spodní části je napětí nejvyšší a směrem vzhůru klesá s vlhkostí. Nulová hodnota se rovná zcela suché zdi.

 

Informace o průběhu procesu u nás: zapojeno na jaře 2015, asi po 3 měsících bylo viditelně znát snížení vlhkosti i nepříjemného zápachu. To se stále zlepšovalo, po roce přízemí působilo suchým dojmem a dnes i původně staré zatuchlé zdi vypadají jako nedávno nahozené, mizí i mapy po původní vlhkosti a zasolení. Spotřeba energie se snížila z původních 7W na 4,2W. Problémy s korozí a častými opravami se podařilo vyřešit dalšími vylepšeními a instalace dle předchozího popisu zatím bez vady slouží několik měsíců. Pouze je nutno po několika týdnech na některém místě znovu zatlačit tyčinku v krabici do provazce, pokud se poněkud opotřebuje, případně utěsnit kouskem provazce. Po 1,5 roce provozu snižujeme proud na napájení - je veden pouze přes diody, odpory jsme odpojili, protože příliš ubývaly uhlíkové tyčinky (ty byly nejprve zkoušeny společně s olověnými tyčinkami). Porovnáváme, zda je výhodnější uhlík, nebo olovo a zdá se, že olovo vydrží déle. Protože  se na dvou místech v domě nepatrně objevila vlhkost, doplňujeme 2 napájecí místa (původní byla příliš vzdálená -  8 m) a zavádíme v místě navíc provazec do vrtu ve zdi (původně byl veden pouze rovně pod omítkou). Zvýšilo se množství energie zaváděné do stavby na 5,2 W. Nově instalované krabice jsou umístěny 10 cm nad podlahou, koroze po oddělení napájecí a kontrolní krabice již tolik nehrozí. Pro nové instalace připravujeme elektroniku již kompaktně sestavenou, v první kontrolní krabici u napájecího zdroje lze sledovat všechny údaje, další krabice v řadě jsou propojeny jen plusovým napětím a pro kontrolu stačí jen dioda.  Jako nejspolehlivější a nejlevnější napojení na provazec vychází olověná tyčinka průměru cca 7 mm, umístěná v krabici 150 cm nad podlahou. Životnost je asi 3-4 měsíce, pak je nutno očistit tyčku na konci od oxidace a opět je funkční. Ubyde asi 1 mm materiálu, čili za rok se zkrátí asi o 4 mm, což je zanedbatelné. V krabicích umístěných níže je opotřebení rychlejší v době, než se vlhkost sníží. V současné době se testuje napojení provazce pomocí tyčinky ze srolovaného nerezového plechu.Výsledky slibují, že to bude použitelné. Na olovu vzniká časem nevodivý povlak, který se musí seškrábnout, nerezový materiál se naopak procesem leští  a má vzhled stříbra. Sice neoxiduje, ale pozvolna se elektroliticky rozkládá. V krabicích umístěných níže u podlahy je rozklad nerezového materiálu rychlejší, než u olova. Voda ze zdi nad krabicí, jež postupuje k zemi, často tvoří kapky v místě napojení a působí jako elektrolit. Dochází zde také k uvolňování chlóru a vzniku kyselin. Nerezový materiál bude nejspíše použitelný jen v krabicích umístěných výše nad zemí, kde je menší vlhkost a elektrolit bude vznikat minimálně. Pak by byl výhodnější na použití, než olovo.

 Po dvou letech provozu používáme k napojení provazce jen nerezový materiál. Splnil se předpoklad, že po dosažení nízké vlhkosti je jeho opotřebení malé a bez údržby vydrží několik měsíců. Dá se předpokládat, že životnost napojení by mohla po vysušení dosáhnou až jednoho roku.

3 roky provozu - ustálený stav, jen občas se mění nerezové napojení do zdí a doba výměny se mírně prodlužuje. Protože zdivo u nás bylo mimořádně mokré, dochází ještě i po této době v místech napájení k malému vytékaní vody, ale jinak jsou zdi stále suché. Mírně pokleslo množství energie, která jde do zdí a již zůstává konstantní na hodnotě kolem 5W.

4.rok provozu - žádné změny, pouze měníme způsob napojení. Protože v místě připojení proudu docházelo na některých zvláště vlhkých místech ke koncentraci a vytékání vody na podlahu, nebo k černání zdí vlivem uhlíku z provazce, rušíme spodní krabice, kde bylo napojení provedeno. Zůstává tak jenom krabice s diodou asi 20 cm nad podlahou a z ní vede tenký kabel dolů. Samotné napojení je provedeno v úzkém, asi 5 cm širokém vývrtu několik cm pod úrovní podlahy, do kterého je zasunut stejně velký nerezový plech, na který je kabel napojen pouze přiložením a zakápnutím voskem. Vznikající vlhkost je tak odváděna do země. Přímé napojení na uhlíkový provazec není nutné. Pokud je v těsné blízkosti několika cm, může být ve zdi a přenos proudu probíhá stejně. Napojení plechem je výhodnější, protože se jednak nemusí vyrábět napájecí tyčinky a pak větší styčná plocha znamená lepší přenos elektřiny a pomalejší opotřebení.

5.rok provozu - pouze malá údržba, kdy se posune nebo doplní nerezový plech v místech napájení. Několikrát došlo k přerušení kabelu vlivem koroze u diod nebo napojení na plech. Ukázalo se, že větší trvanlivosti než letovanými spoji se dosáhne pouhým smotáním vodičů a zalitím voskem.

 

Dobrovolná podpora: v poslední době nám často lidé volají a radíme zdarma při instalaci elektroosmózy. Tento návod i případné rady budou i nadále zdarma, ale každý čas i něco vynalézt nás také něco stojí. Necháváme tedy na dobrovolnosti - pokud Vám tento článek pomohl vyřešit problém s vlhkostí, nebo jen fandíte nápadu, můžete poslat symbolický příspěvek na účet 6231694/0600. Bude využit na další šíření i případné zdokonalování ....  Jako var.symbol napište 001, fakturu případně vystavíme.  Děkujeme předem.

Prozatím nebyl přidán žádný komentář ...

Přidat recenzi

Hodnocení:

Nejhorší: Nejlepší:
Zadejte prosím komentář o počtu znaků....( min. 10, max. 500 )

Kontrolní výpočet (ochrana proti SPAM-u):

Info

V našem eshopu se není nutné předem registrovat, nakoupit můžete i bez registrace.

Užitečné

Bezpečný nákup

Mnohaletá tradice - od r.1989.

Rychlé doručení.

Většina zboží ihned skladem.

Vstřícný přístup k zákazníkovi.